udrzat zakaznika

Udržať si zákazníkov

narast trzieb

Zvýšiť tržby

šetrenie

Personalizovať komunikáciu na zákazníkov