Ľahko nastaviteľný a atraktívny pre vašich zákazníkov v jednej appke.

Spontánne nakupovanie v správnom čase a na správnom mieste pomôže vášmu biznisu.

Ponúkni obľúbený produkt tvojmu zákazníkovi skôr ako ku Tebe príde.

Poznať nákupné správanie zákazníka Vám pomôže byť krok vpred pred konkurenciou.